Paliativna oskrba je celostna oskrba bolnika, ki se sooča s hudo neozdravljivo boleznijo katera posega v vsa področja njegovega življenja. Že sama bolezen, način zdravljenja vplivata na pomembne spremembe v življenju bolnika in njegovih svojcev na katere niso pripravljeni. V času ko telo občutno peša, bolnik postaja v skrbi zase vse bolj odvisen od pomoči drugih, sooča se z vprašanjem smiselnosti življenja, lastno minljivostjo, umiranjem in smrtjo. Odnos do samega sebe in notranjega doživljanja ter razumevanje sebe v času bolezni vpliva na splošno počutje vsakega posameznika. Prav tako se poruši odnos med bolnikom, njegovimi svojci in svetom v katerem živi. Pojavijo se občutek ranljivosti, žalosti, strahu pa tudi hujše težave kot sta anksioznost, depresija, panika, socialna in duhovna izolacija. Meje psihološke, socialne in duhovne oskrbe so pogosto med seboj zabrisane.


Ta neprijetna čustvena, psihološka, socialna in duhovna izkušnja ovira sposobnost spoprijemanja z boleznijo, načinom zdravljenja ter poslabša kvaliteto življenja. Krhkost bolnika, duševna, socialna in duhovna stiska so pogosto neprepoznavne in neodobravane.


Letošnji kongres se bo dotaknil prav teh težavah v življenju bolnikov v paliativni oskrbi.Vsebina programa:

• Paliativna oskrba v klinični praksi

• Etične dileme v paliativni oskrbi

• Psiho-socialne in duhovne potrebe v paliativni oskrbi

• Podpora bolnikovim bližnjim v paliativni oskrbi

• Skrb zase

• Paliativna oskrba v naši družbiVeč o kongresu...Organizatorji:

                 

5. SLOVENSKI KONGRES PALIATIVNE OSKRBE 2023.pdf 1.8MB
5. SLOVENIAN CONGRESS OF PALLIATIVE CARE 2023.pdf 1.7MB