Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe SZD (kratica: SZPHO SZD), Slovenian Palliative and Hospic Care Society (ang.) je neodvisna in samostojna strokovna enota Slovenskega zdravniškega društva (kratica SZD), Slovenian Medical Association (ang.).


Združenje je bilo ustanovljeno, 24. oktobra 2011.


Namen ustanovitve združenja je prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko, neprofitno združevanje zdravnikov (polnopravni člani), od leta 2014 pa se lahko pridružijo tudi drugi zdravstveni delavci in sodelavci (pridruženi člani), ki so vabljeni k sodelovanju v posameznih interesnih skupinah.