Preliminarni programDAN 1


13:00 – 13:15

UVOD

13:15 – 14:00

UVOD v PALIATIVNO OSKRBO

opredelitev paliativne oskrbe, namen, cilji, nivoji paliativne oskrbe

14:00 – 14:30

TIMSKO DELO V PALIATIVNI OSKRBI

predstavitev dela članov tima (medicinska sestra, fizioterapevt, socialni delavec, psiholog, farmacevt, duhovni spremljevalec,...) in medsebojno sodelovanje, multi/interdisciplinarnost

14:30 - 15:00

OSNOVNI PRINCIPI OBRAVNAVE SIMPTOMOV NAPREDOVALE BOLEZNI

osnovni pristopi pri obravnavi simptomov - prepoznavanje, ocenjevanje, ukrepanje

15:00 – 16:00

BOLEČINA

osnovni principi lajšanja bolečine, prehajanje med stopnjami SZO lestvice, indikacije za opioidno zdravljenje, vrste opioidnih zdravil, preračunavanje odmerkov

16:00 – 16:30

ODMOR

16:30 – 17:30

PODKOŽNA INFUZIJA ZDRAVIL

sestava, indikacija in uporaba

17:30 – 19:30

PRAKTIČNE VAJE (predpisovanje analgetikov, elastomernih črpalk)

prikaz primerov iz prakse, klasičnih zmot pri predpisovanju, začetno uvajanje analgetika, titracija

19:30 – 20:00

VPRAŠANJA


DAN 2

8:00 - 8:45

OBRAVNAVA SIMPTOMOV DIHAL

težko dihanje, kašelj, hemoptize, hemoptoe, hropenje

8:45 - 9:30

OBRAVNAVA SIMPTOMOV PREBAVIL

slabost, bruhanje, driska, zaprtje, kolcanje

9:30 - 10:15

NEVROPSIHIATRIČNI SIMPTOMI

nemir, anksioznost, depresija, delirij

10:15 – 11:00

ODMOR

11:00 – 12:30

OBRAVNAVA SIMPTOMOV V ZADNJEM OBDOBJU ŽIVLJENJA

pregled telesnega dogajanja v zadnjem obdobju življenja, pomen psihološke podpore bolniku, vloga svojcev, težke situacije ob umirajočem bolniku

12:30 – 13:30

POGOSTA VPRAŠANJA v PALIATIVNI OSKRBI

prehrana, hidracija, kanabinoidi,…

13:30 – 14:30

ODMOR

14:30 – 15:30

ETIČNE DILEME V PALIATIVNI OKRBI

opredelitev etičnih in strokovnih dilem, primeri etičnih vprašanj ob koncu življenja, “ukinjanje” zdravil, navodilo “ne oživljaj”, evtanazija, zdravniška pomoč pri samomoru, paliativna sedacija

15:30 – 17:30

KOMUNIKACIJA

verbalna-neverbalna komunikacija, sporočanje resnice,

modeli komunikacije

17:30 – 18:00

ZAKLJUČEKKotizacija: BREZPLAČNO za vse udeležence


Izvedba:

o   Predavanja so v živo.

o   Predpriprava na izobraževanje: doma preko e-vsebin, knjižica Temeljni pojmi in priporočeno izrazoslovje v paliativni oskrbi.

o   Zaključna evaluacija (e-vprašalnik).


Potrdilo in točke dobijo udeleženci, ki so prisotni oba dni in imajo opravljen vstopni in izstopni vprašalnik z več kot 70%.


Kraj: predavalnica loko-regionalne ustanove (glej SZPHO koledar dogodkov)


Prijave: preko lokoregionalnega organizatorja ali zborničnega portala External link opens in new tab or windowdomus medica (glej SZPHO koledar dogodkov)


Izobraževanje se izvede v primeru vsaj 20 prijavljenih. Število mest je omejeno.


DOSTOP ZA UDELEŽENCE - Predavanja